Μακεδονικά προϊόντα – λογότυπο

Μακεδονικά προϊόντα

Η κοινή προέλευση από τη Μακεδονία ήταν ο συνδετικός κρίκος για μια σειρά από ετερόκλητα
προϊόντα των οποίων τη λογοτύπηση επιμεληθήκαμε. Στόχος ήταν κάθε κατηγορία προϊόντων να
διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες, διατηρώντας παράλληλα μια σχεδιαστική συνοχή και μια ενιαία
αισθητική. Κατά τον σχεδιασμό, ζητούμενό μας ήταν να δημιουργήσουμε σήματα που να μπορούν να
είναι ευδιάκριτα, εύληπτα και καθαρά, λειτουργώντας και σε μικρές διαστάσεις.