Ελαιοκομία – προωθητικό υλικό

Ελαιοκομία

Η «Ελαιοκομία» παράγει, -τι άλλο;- εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδο,
Καλαματιανής προέλευσης και εξαγωγικού προσανατολισμού. Για τα 2 brands της, Archetypon
και Kalikarpon,  σχεδιάσαμε προωθητικό υλικό (εταιρικό έντυπο, μονόφυλλα),
επικοινωνώντας την αγνότητα των προϊόντων, αντλώντας στοιχεία
από την ελληνική παράδοση.