Από τον τόπο μας

Από τον τόπο μας

Βραβευμένη σειρά συσκευασιών για τα private label προϊόντα της αλυσίδας supermarket μασούτης.
Στόχος του επανασχεδιασμού των συσκευασιών ήταν να αναδείξουν ένα προφίλ μακριά από το
τυποποιημένο, ανάλογο του ποιοτικού χαρακτήρα των προϊόντων. Γι’ αυτό και χρησιμοποιήσαμε ένα
συνδυασμό craft επιφανειών με patterns-αναφορά στις πρώτες ύλες τους.